Het weer meten en weten

Het meten van weersverschijnselen is nodig om bijvoorbeeld het weer te voospellen en een weerbericht te maken. Meetgegevens zijn ook belangrijk om te bepalen welk klimaat er ergens heerst en om te verklaren waarom het klimaat verandert.

Meten is weten

Om het weer te onderzoeken zijn afspraken gemaakt over de aanduiding van luchtdruk, snelheid, temperatuur en nog veel meer. Hieronder staan verschillende schalen opgesomd en uitgelegd. Daarnaast zijn er verschillende rekenmachines waarmee je bepaalde gegevens zelf kan berekenen en omrekenen.

[Windchill] [Km p/h-M p/h] [Celsius-Fahrenheit]

Windkracht

De schaal van Beaufort

Windkracht word in ond land aangegeven in de schaal van Beaufort.
[Beaufort] met om-rekenmachine

Schaal van Petersen

Windkracht afgemeten aan de vorm van golven op open zee.
[Petersen]

De schaal van Saffir Simpson

In landen met een meer tropisch klimaat voldoet de schaal van Beaufort niet. Hier hanteert men de Safir-Simson schaal.
[Saffir Simpson] [Zie ook Stormvloed]

De schaal van Fujita

Voor tornado’s gebruikt men de Fujita schaal. De kracht van een tornado is verdeeld in 7 categorieen.
[Fujita]

Temperatuur

Celsius

In Europa maakt men vooral gebruik van de Celsius schaal. Hierbij is het punt waarop water bevriest gelijk gesteld aan 0o gracen Celcius.
[Celsius] met om-rekenmachine

Fahrenheit

In de Verenigde Staten gebruikt men de schaal van Fahrenheit. Hierbij is het vriespunt van water ongeveer 32 graden Farenheit.
[Fahrenheit] met om-rekenmachine

Windchill

Windchill is de gevoelstemperatuur. Afhankelijk van de windkracht kan het kouder aanvoelen dan dat het werkelijk is.
[Windchill] met rekenmachine

Luchtvochtigheid

Mengverhouding

De relatieve luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in procenten: de verhouding tussen lucht en vocht.  Bij 100% luchtvochtigheid is het verzadigingspunt bereikt. Lucht kan dan niet meer vocht bevatten.
[Mengverhouding]

Hectopascal

Een andere methode om luchtvochtigheid aan te geven is in hectopascal (hPa). Hierbij wordt de vochtigheid uitgedrukt als deel van de totale luchtdruk.
[Hectopascal]

Luchtdruk

Milibar

De luchtdruk van 1 Hectopascal staat gelijk aan een milibar (= 1 duizendste Bar).
[Millibar]

Aardbevingen

De schaal van Richter

De schaal van Richter geeft aan hoeveel de aarde schudt. Dit geldt niet alleen voor aardbevingen, maar ook voor trillingen die door voorwerpen worden veroorzaakt.
[Richter]

Het weer meten en weten