De wind

Wat is wind

Als lucht beweegt ten opzichte van de aarde noemen we dat wind. Wind ontstaat door verschillen in luchtdruk in de atmosfeer. Doordat de zware lucht, waarin meer vochtdeeltjes zitten de warme lucht verdrukt komt de lucht in beweging.

Omdat het gewicht van de lucht, de luchtdruk, per plaats kan verschillen ontstaat er niet alleen wind, maar kan de wind ook sterker en zwakker worden. In 1805 maakte Sir Francis Beaufort een schaalverdeling waarin windkracht in 13 sterkten werd omschreven. Men noemt dit de schaal van Beaufort. Die schaal beschrijft o.a. de windsnelheid in meters per seconde, maar ook welk effect de wind heeft op het land.

Soorten wind

Wind kan ook opvallende vormen aannemen, zoals tornado’s. In Nederland noemt men een tornado ‘windhoos’. De kracht van orkanen in de Verenigde Staten word in de Saffir-Simpson schaal beschreven. Tornado’s worden door de Japanse meteoroloog en natuurkundige Fujita beschreven van F1 tot en met F6 waarbij F6 de zwaarste is. Orkanen veroorzaken op open zee zulke grote golven dat deze bij de kust kunnen leiden tot een stormvloed (storm surge). De hoogte hangt af van de windkracht.

Zelf wind maken

Zelf kun je ook wind maken. Dat kun je op verschillende manieren doen. De simpelste manier is met een waaier. Neem een groot boomblad of stuk papier en wapper daarmee. Je merkt dat er wind ontstaat. Dat kan heel fijn zijn als het heel warm is en je wat verkoeling zoekt.

Een andere manier is met een ballon. Hiermee kun je de wind ‘vangen’. Blaas de ballon op maar doe er geen knoopje in. Laat de lucht langzaam uit de ballon ontsnappen en er ontstaat een verfrissend briesje.

Je kunt natuurlijk ook gewoon met je mond blazen. Dat is nog wel het gemakkelijkste…