Aaneenschakelen

Voltooid deelwoord

aaneengeschakeld
Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)

ik schakel aaneen
jij schakelt aaneen
hij schakelt aaneen
wij schakelen aaneen
jullie schakelen aaneen
zij schakelen aaneen