9 Planetaire grenzen

9 Planetaire grenzen

Er zijn in totaal 9 planetaire grenzen vastgesteld:

Deze grenzen mogen niet overschreden worden, aangezien het zelfherstellend vermogen van de aarde bij overschrijding aangetast wordt. De aarde is dan niet meer in balans en dit heeft grote gevolgen voor de mensheid en al het overige leven op de aarde.

 

Related Items