Abiotisch

Niet-levend, verwijzend naar fysische en chemische eigenschappen van de omgeving