Afval

Afval is een stof of product dat niet meer nodig is en wordt weggegooid. Het is een ruim begrip, want wat voor de een afval is, is voor de ander een grondstof. In de 20e en 12e eeuw is de hoeveelheid afval enorm gegroeid. Niet alleen doordat er steeds meer mensen zijn, maar ook doordat producten steeds uitgebreider worden verpakt. Om de groeiende afvalberg in te dammen is men steeds bewuster gaan denken over het weggooien van dingen. Het voorkomen van afval is natuurlijk de eerste stap. Als dat niet kan men afval hergebruiken, recyclen. Afval dat overblijft kan worden verbrand of gestort. Tegenwoordig streven veel gemeenten en bedrijven het Cradle to Cradle concept na (C2C), waarbij een product volledig gerecycled wordt tot nieuwe grondstof.

Er bestaan talloze soorten afval. Denk maar aan GFT (Groente, fruit en tuin) afval, plastic, batterijen, oud papier en restafval. Maar ook bedrijven maken afval. We kunnen daarom een onderscheid maken tussen huisafval en industrieel afval, maar ook tussen recyclebare materialen en niet recyclebare materialen. Een aantal werken we uit.

Related Items

Geef een reactie