Alg

Een lid van een diverse verzameling fotosynthetiserende protisten, waaronder eencellige en meercellige vormen. Algensoorten vallen onder drie eukaryote supergroepen (excavata, de SARgroep en archeaoplastida).