Allel

Elk van de alternatieve versies van een gen dat een onderscheidbaar genotypisch effect kan opleveren.