Allopatrische soortvorming

De vorming van nieuwe soorten in populaties die geografisch van elkaar gescheiden zijn.