Anabolisch reactiepad

Een reactiepad voor stofwisseling waarbij energie verbruikt wordt om een complex molecuul van eenvoudigere moleculen te synthetiseren.