Antigeenpresentatie

Het proces waarmee een MHC-molecuul bindt aan een gedeelte van een intracellulair atingeeneiwit en het naar de oppervlakte van de cel transporteert, waar het gepresenteerd wordt zodat een T-cel het kan herkennen.