Antigeenreceptor

De algemene term voor een oppervlakte-eiwit gesitueerd op B-cellen en T-cellen, dat bindt aan antigenen zodat de adaptieve immuunresponse worden gestart. De antigeenreceptoren op B-cellen worden B-celreceptoren genoemd en op T-cellen T-celreceptoren.