Behuizingen van dieren

Diersporen > Nesten en holen

Behuizingen

Eikenprocessierups: de roze verf is gebruikt om de plek te markeren waar de rupsen zich ontwikkelen.

Mensen bouwen heel erg bijzondere huizen. Daarvoor gebruiken ze allerlei materialen en bouwen soms huizen van wel honderden meters hoog.

Rode bosmieren bouwen koepels van dennennaalden of andere materialen die ze kunnen vinden. De nesten kunnen behoorlijk in afmeting varieeren.Kleine nestenherken je alleen aan een gaatje in een boomstronk. Grote nestkoepels kunnen even hoog worden als een mens.

Behuizingen van…

Behuizingen van dieren