Biochemische kringloop

Een van de verschillende chemische kringlopen waarbij zowel biotische als abiotische onderdelen van ecosystemen betrokken zijn.