Biofuel

Biofuel

Deze pagina is gepubliceerd in 2005. Biofuel stond in de kinderschoenen en het leek te mooi om waar te zijn, als vervanging van aardolie. En dat was het ook. Om aan de behoefte aan brandstof te voorzien moeten alle oerwouden en akkers en weilanden ter wereld worden gebruikt voor de teelt van rietsuiker en koolzaad. Dit kan niet, toch leidde dit al tot een wereldvoedselcrisis. Deze pagina zal dus binnenkort worden herschreven!

———————————–

Biofuel heeft kans van slagen. Er zijn verschillende alternatieven en in Nederland is biofuel vrij van belastingen. In brussel werkt men aan plannen om het gebruik van koolzaadolie te stimuleren. Dit zou niet alleen beter voor het milieu zijn, maar ook voor de landbouw, omdat koolzaad op die manier een product word dat geld op brengt.

Wat is biofuel

Biofuel is brandstof die word verkregen uit biomassa. Dat wil zeggen: brandstof die word gemaakt van plantenresten.

Biofuel heeft daarom het stempel ‘duurzaam’ gekregen. Niet alleen duurzaam omdat het schoner is dan brandstof uit fossiele brandstoffen. Ook duurzaam omdat biomassa in princiepe onuitputtelijk is. Aardolie en aardgas zijn bijvoorbeeld niet oneindig veel voorradig.

Biofuel uit planten is schoner en levert minder belasting voor het milieu op. Daarnaast is het energie die de natuur ieder jaar opnieuw aan ons geeft. Dankzij de regen en de zon  komen ieder jaar weer koolzaadplantjes op. Dus als de brandstof op is, pluk je gewoon weer nieuwe.

Is het te mooi om waar te zijn?

Nee. Het is niet te mooi om waar te zijn. Het kan echt en in Venlo rijden een aantal auto’s van de gemeente op koolzaadolie die binnen de gemeente geoogst word. Toch is het niet zo dat daarmee alle problemen opgelost zijn. Zo zorgt koolzaadolie nog steeds voor roet uitstoot al is dat dan wel de helft minder dan bij fossiele brandstof.

Tijdens het symposium voor duurzame mobiliteit legde Peter Kuikman, bodemecoloog en onderzoeker emissies broeikasgassen van Alterra, dat voor zulke biofuel te weinig ruimte is in Nederland. Er zou drie keer zo veel ruimte moeten zijn om voldoende biomassa te laten groeien dan dat er uimte is. Toch is er hoop, want elders in Europa is plaats voldoende. Dan zou de biomassa of fuel slechts naar ons land getransporteert moeten worden.

Praktijkvoorbeelden

Naast het voorbeeld van koolzaadauto’s in Venlo zijn er meer projecten waarbij men experimenteert met koolzaad. Zo vind je op de Oosterschelde een boot die op koolzaadolie vaart. Deze boot, de Branta, is een controlevaartuig van de Provincie Zeeland en werd in mei 2004 omgebouwd. Alleen bij het opstarten gebruikt de boot diesel, omdat de koolzaadolie langzamer opwarmt en dus slcht verbrand.

Een ander voorbeeld vinden we op de website van SEAT, waar een auto staat gepresenteerd die op koolzaad rijdt. Deze auto, een Multi Sports Vehicle, is speciaal omgebouwd. De kosten van de koolzaadolie zijn beduidend lager dan die van gewoone brandstoffen. Daar staat echter wel tegenover dat de auto eerst omgebouwd moest worden. Ook zorgt het sneller voor vuiligheid in de motor.

Een derde voorbeeld is te vinden bij een van de grootste fastfoodketens van de wereld: Mc. Donalds. In een duidelijk rapport staan de testgegevens van de omgebouwde afval ophaalwagens op PPO (puur plantaardige olie) beschreven. Houd je van emissie-gegevens, kijk dan hier. De resultaten zijn overwegend positief. Zowel wat uitstoot, vermogen en als verbruikt blijkt de plantaardige diesel positief uit. De biomassa die voor de olie gebruikt word is opmerkelijk: het afval in de restaurants!

Productie van koolzaadolie

Koolzaad (Brassica napus , familie van de kruisbloemen) kan op een milieuvriendelijke wijze worden geproduceerd. De  olie word verkregen door middel van koude persing. Dat wil zeggen dat er geen extra energie aan toegevoegd hoeft te worden. Er zijn alternatieven die een hoger rendement hebben. Deze verkeren echter nog in een experimanteel stadium.

Related Items