Blastomeer

Een vroege embryonale cel die zich voordoet bij het klievingsstadium van een vroege embryo.

Blastomeer