Blastopore

In een gastaula: De opening in het archenteron dat zich in het typische geval ontwikkelt tot de anus bij deuterostomia en de mond bij de protostomia.

Blastopore