Bodemvervuiling

Wat is bodemvervuiling?

Stoffen of materialen die van nature niet in de bodem voorkomen, maar er door toedoen van de mens in terecht zijn gekomen en die leiden tot schade aan het ecosysteem zorgen voor bodemvervuiling.

Voorbeelden van bodemvervuiling:

  • Oude vuilstortplaatsen bevatten vaak vele giften en zelfs radioactieve stoffen.
  • Bij benzinestations zijn ondergrondse olie opslagtankers en met name bij oudere stations kunnen deze nogal eens lek geraakt zijn waardoor dit de bodem in stroomt.

Preventieve maatregelen

Tegenwoordig zijn er enorm veel preventieve maatregelen waardoor we bodemvervuiling proberen te voorkomen.

Hiermee heeft bijna iedereen te maken, denk maar eens aan:

  • Gescheiden inleveren van giftige stoffen bij het milieustation
  • Asbest luchtdicht verpakt inleveren bij het milieustation
  • Batterijen inleveren bij de winkel waar je ze ook haalt.
  • etc.

Related Items

1 reactie

Geef een reactie