Cambrische explosie

Een relatief korte tijd in de geologische geschiedenis waarin veel fossielen van hedendaagse dierenstammen voor het eerst verschenen. Deze uitbarsting van evolutionaire verandering vond ongeveer 535-525 miljoen jaar geleden plaats en ging gepaard mer de opkomst van de eerste grote dieren met een hard lichaam.