Chemiosmose

Een energiekoppelingsmechanisme waarbij energie gebruikt wordt die opgeslagen is in de vorm van een waterstofiongradiënt over een membraan om cellulaire arbeid te verrichten, zoals de synthese van ATP. Onder aerobische omstandigheden vindt de meeste synthese van ATP plaats met behulp van chemiosmose.