Chemische energie

Energie die beschikbaar is in moleculen om afgegeven te worden bij een chemische reactie; een vorm van potentiële energie.