Chiasma

De X-vormige, microscopisch waarneembare plek waar in profase I crossing-over heeft plaatsgevonden tussen homologe niet-zusterchromatiden. Chiasmata worden zichtbaar na het einde van synapsis, waarbij de twee homologen verenigd blijven door middel van zusterchromatidecohesie.