Commensalisme

Een symbiotische relatie waarbij één organisme voordeel heeft maar de ander noch geholpen noch geschaad wordt.