Competitieve inhibitor

Een stof die de activiteit van een enzym vermindert door aan de actieve site te binden in plaats van het substraat dat geremd wordt.