Cyclische elektronenstroom

Een route voor de elektronenstroom bij de lichtreacties van fotosynthese waarbij alleen fotosysteem I betrokken is en waarbij ATP maar geen NADPH of O2 geproduceerd wordt.