Cytologie of celbiologie

Biologie > Cytologie

het uiterlijk en functioneren van cellen.

Cytos = cel
Logos = leer

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723)

Als we het over celbiologie hebben kunnen we niet om Antonie van Leeuwenhoek heen. Hij heeft met zijn eigengemaakte microscoop als eerste o.a. slootwater en tandaanslag bestudeerd en beschreven waar hij vele kleine beweeglijke eencellige organismen waargenomen heeft. Wij weten nu dat dit o.a. bacteriën geweest moeten zijn.

Robert Hooke

In 1667 heeft Robert Hooke een stukje kurk onder de microscoop bekeken waarin hij allemaal kleine hokjes zag. Deze hokjes noemde hij cellen. Volgens hem waren deze hokjes allemaal leeg.

In de negentiende eeuw kwam men er achter dat deze hokjes toch niet leeg waren, er zat protoplasma in. Hierin spelen zich de levensprocessen af. In het protoplasma zit o.a. water met organische en anorganische stoffen.

De cellen van Hooke bleken uiteindelijk slechts celwanden te zijn, de celwand is een afscheidingsproduct van het protoplasma.

De cel

Een cel is de fundamentele eenheid van leven en bestaat uit een hoeveelheid protoplasma. Alle levende wezens, met uitzondering van virussen bestaan uit een of meer cellen. De kleinste organismen bestaan uit slechts een cel, alle andere organismen uit meerdere cellen.

Structuur van een cel

Als je een cel bekijkt onder de microscoop of zelfs de elektronenmicroscoop zie je dat deze bestaat uit verschillende structuren. Hieronder een algemene indeling, maar let op plantaardige cellen zien er anders uit dan dierlijke cellen en hebben dus ook andere structuren.

Cytologie of celbiologie