Cytoplasma

De inhoud van de cel en omgrensd door het plasmamembraan; bij eukaryoten: het gedeelte exclusief kern.