De innovatieve stad in het land

De natuur neemt meer ruimte in, maar is ook beter toegankelijk. Dit geeft de mogelijkheid om het stedelijk gebied te verdichten, zonder dat het leefplezier er minder door wordt. Stedelijke verdichting tegen de groene randen aan geven zelfs nieuwe mogelijkheden om diverse functies te combineren, zoals wonen, werken en recreeren.
De natuur zal rijkelijk vertegenwoordigd zijn in onze model-stad. Niet alleen meer, maar ook kwalitatief beter. En niet te vergeten dichterbij, want er lopen ecologische wegen door de stad en direct buiten de stad. De inwoners zullen sneller de stad kunnen ontvluchten en ontspannen. Ze ervaren een betere leefomgeving dan ooit te voren.

Door dat het leefgenot groter is is het mogelijk om de stad te verdichten zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Die verdichting geeft de mogelijkheid om duurzamer te bouwen en de ruimte buiten de stad te sparen. Dat is ook nodig, want daar komt meer ruimte in gebruik voor natuur ontwikkeling. Er ontstaat een stad met vele groene vlakken en lijnen die de oorspronkelijke vegetatie en landschapselementen aan de mensen laat zien.

 

 

Related Items