Mierenproject in de Deepress

Mieren > Deepress

De eerste indruk

De eerste indruk is de juiste, hoor je vaak zeggen. Hieronder staat het verslag van de eerste mierenkolonie die ik ooit in kaart heb gebracht. Ik kan me de dag nog goed voor de geest halen. In het verslag worden een aantal waarnemingen beschreven die nog steeds een belangrijke rol spelen in het mierenproject van nu. Vooral dat nesten via paden met elkaar verbonden zijn en dat grote nesten in het centrum lijken te liggen is natuurlijk erg interessant. Het lijkt immers erg op hoe mensen steden en wegen bouwen.

Jaren later, ik meen dat dat voorjaar 1996 was, ben ik nog eenmaal teruggekeerd naar deze plek. De nesten lagen er nog even mooi bij.

Uitwerking van het mierenonderzoek “Rommelgebergte”

Originele verslag van de eerste miereninventarisatie, gepubliceerd in de Deepress, het Districtsblad van de N.J.N. Dee-Oost.

Deepress, Jaargang 5, Nummer 1, Winter 1992

Op dit kaartje zijn zoveel mogelijk paden en nesten aangegeven. Zoals je ziet zijn er in dit gebied meerdere nesten. De grootste twee zijn vlak bij de Dollemansweg. Bij deze nesten bevinden zich enorme mierenpaden die soms wel een meter breed kunnen worden. Als je deze paden goed bekijkt zijn ze vaak helemaal schoon. Alle kleine deeltjes die hier liggen worden door de miere3n mee genomen naar het nest.

Deze twee grote nesten zijn, zoals je ziet, kennelijk het centrum van een grote groep nesten die met elkaar verbonden zijn. Wie eens langs de Dollemansweg loopt moet daar maar eens kijken. Je kunt het daar heel goed zien.

Verder zijn er in het noorden ook twee grote nesten die ook vlak bij elkaar liggen. Misschien zijn deze wel het centrum van dat gebied. Maar ook tussen de twee weilanden in ligt een nest. Dit gebied is wegens de enorm dichte begroeiing niet verder onderzocht. Wat opvalt is dat alle (bijna alle) nesten langs een bosrand liggen. Misschien leuk om eens verder te onderzoeken?

De kaart is ontstaan doordat ik, samen met Silvia en Sjoerd, dit hele gebied heb bekeken. Dit zijn dan alleen de nesten en paden. Nu moeten we nog uitvinden waarvan ze leven etc.

Mierenproject in de Deepress