Deletie

  1. Een onvolkomenheid in een chromosoom als resultaat van het verlies van een fragment door breuk.
  2. Een mutationeel verlies van een of meer nucleotideparen bij een gen.