DNA-synthese

replicatie van DNA; verdubbeling van het DNA tijdens de S-fase van de interfase