Domein

Het leven op de aarde kan onderverdeeld worden in drie domeinen, de indeling is gebaseerd op de celstruktuur

  1. Eukaryota
  2. Eubacteria
  3. Archaea

Eukaryota zijn opgebouwd uit cellen met een celkern.

Eubacteria, hier vallen alle bacterieen onder.

Archea zijn opgebouwd uit cellen zonder celkern.

Domein