Duurzaam bouwen

Steden nemen steeds meer ruimte in beslag. De groeiende bevolking van ons land zoekt een plekje binnen steeds minder beschikbare ruimte. Omdat ruimte schaars is en we er duurzaam gebruik van moeten maken zullen we ondergronds moeten bouwen of de lucht in moeten gaan.

Duurzaam bouwen

Nederlandse stedenbouwkundigen staan voor een grote uitdaging. Tot 2035 zal de bevolking van ons land blijven groeien. Het CBS verwacht dat ons land eind 2004 16,2 inwoners telt. In 2035 zullen dat er echter minimaal 17,7 miljoen zijn. Dat is een toename van 1,5 miljoen inwoners. En daarvoor moeten 1,2 miljoen huizen worden gebouwd. Alleen al het bouwen van zoveel woningen is een enorme opgaaf. Maar daar komen ook nog eens 25.000 hectare bedrijventerrein bij en zal de mobiliteit per inwoner met een kwart stijgen. Je kunt je voorstellen dat Nederland er over 25 jaar dus heel erg anders uit zal zien.

Schaarse ruimte

Mensen wonen in steden en steden liggen in het landschap. In dit landschap vind je natuur. Deze natuur staat steeds meer onder stedelijke druk, zoals recreatie, vervuiling en stadsuitbreiding.
Wie oude kaarten van Nederland bekijkt zal zich verbazen over de enorme onontgonnen gebieden die er destijds waren. In onze tijd noemen we dat natuurgebieden. Er zijn helaas nog maar weinig onontgonnen stukken land over en zelfs die delen zijn vaak al geheel door mensenhanden ingericht. (ruimtelijke innovatie)

Natuur & architectuur

De wereld is te klein voor zoveel mensen en natuur. Tenminste, wel als we onze manier van leven en bouwen niet veranderen. Er liggen nog zoveel kansen en mogelijkheden voor het oprapen. We kunnen de beperkte ruimte die in dicht bevolkte gebieden is op zoveel andere manieren tegelijkertijd gebruiken: multifunctioneel ruimtegebruik noemen ze dat. Dit onderdeel bevat een aantal fictieve en reële projecten. Daarmee tasten we op GEOlution de grens af tussen ambitie en fantasie, tussen werkelijkheid en fictie. Het doel daarvan is o.a. ideeën uit te werken en te bedenken voor Venlo. In die stad komen zoveel landschappen en functies samen en er gebeurt zo weinig mee…  Onderaan de pagina vind je de links naar een aantal studies en verkenningen die wij hebben verricht naar innovatief ruimtegebruik.

Nederland en de Randstad

Door Wouter Leeuwenburgh | 1992 | Nederland – en met name de Randstad – lijkt tweedimensionaal gezien steeds voller en voller te worden met steeds minder mogelijkheden voor de aanleg van de benodigde infrastructuur. Ondergronds bouwen wordt steeds meer gezien als een goede mogelijkheid om aan allerlei wensen op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid tegemoet te komen. Dat het ook financieel haalbaar is, wordt in het hierna volgende betoog aan de orde gesteld.

Nederland is letterlijk eindeloos, als we driedimensionaal willen, durven, maar vooral financieel kunnen denken. Financieel kan het, maar dan moeten we wel willen en durven. Een pleidooi voor financieel haalbare alternatieven voor de Hoge Snelheids Lijn, de Betuwe spoorlijn, diverse autosnelwegen en diverse metrolijnen in Nederland. Lees verder Ondergronds Bouwen

Related Items