Eencellige dieren, Infusatoria

  • Indeling: Stam der eencelligen

  • Wetenschappelijke naam: Infusatoria

Eencellige dieren is een van de afdelingen van het dierenrijk. Hun gemeenschappelijke kenmerk is dat ze uit een cel bestaan. Ze worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen. Beide groepen worden in het onderdeel wetenschap en biologie verder besproken.

De monera zijn eencelligen zonder celkern. Ze beschikken over plantaardige en dierlijke eigenschappen. Soms bestaan monera  uit meerdere cellen.

Protisten beschikken wel over en celkern en vermeerderen zich door te splitsen. Ook deze beschikken over plantaardige en dierlijke eigenschappen.

  • Monera

  • Protisten

Eencellige dieren, Infusatoria