Fijnstof

Zie ook: Fijnstofproblemen in Venlo bij de aanleg van de A73 en A74

Wat is fijnstof

Fijn stof is een verzamelnaam voor alle stofdeeltjes die in de lucht zitten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken komt fijnstof niet alleen van auto’s en de industrie. Er zijn ook natuurlijke oorzaken van fijnstof aan te wijzen, zoals vulkaanuitbarstingen of stof dat opwaait tijdens een storm. Ook pollen, die hooikoorts veroorzaken, behoren tot fijn stof. Fijn stof kan zelfs gewoon afkomstig zijn van jouw eigen huid of van de aarde. Fijnstof is dus niet per see iets slechts. Het is een verzamelnaam voor alle kleine deeltjes die in de lucht zweven. We onderscheiden daarin drie categorieen, die worden bepaald aan de hand van de afmeting.

  • Kleiner dan 2,5 micrometer
  • Tussen 2,5 en 10 micrometer
  • Groter dan 10 micrometer

micrometer = een duizendste millimeter

Oorzaken

Zoals je hierboven al kunt lezen zijn er tal van oorzaken van fijnstof aan te wijzen. De ons meest bekende zijn de industrie en het autoverkeer. Je moet dan denken aan deeltjes die vrij komen (emissie)  na verbranding zoals ammoniak, stikstofoxide en zwaveldioxide. Maar ook de mechanische onderdelen van machines en voertuigen veroorzaken fijn stof. Door slijtage van autobanden, rubber onderdelen, de remmen en de assen komt stof vrij. Dit zijn de meest schadelijke deeltjes van fijn stof. Ook verbranding van organische brandstoffen (biofuel) veroorzaakt fijnstof, maar dan minder.

Schadelijke effecten

Het is inmiddels algemeen bekend dat fijnstof schadelijk is voor ons milieu. Het veroorzaakt gezondheidsklachten en kan zelfs leiden tot vroegtijdige sterfgevallen. Men vermoed dat deze vorm van vervuiling jaarlijks verantwoordelijk is voor 3.000 sterfgevallen. De gezondheidsklachten waar aan je moet denken zijn  longziekten als longkanker, astma en bronchitis. Ook is deze stof oorzaak van vele allergieen. De drie verschillende groepen (afmetingen van fijnstof) dringen niet allemaal even ver binnen in onze longen na inademing. De kleinste deeltjes, die door het verkeer veroorzaakt worden zorgen vermoedelijk tot bloedklontering. Dit leidt uiteindelijk tot hart en vaatziekten. Een van de moeilijkst te bestrijden effecten is dat fijnstof in ons lichaam achterblijft. In de loop der jaren hoopt het op en kan zo ook in gebieden met relatief schone lucht zorgen voor gezondheidsklachten. Lees hier meer over klimaatverandering.

Ontwikkelingen

Omdat wetenschappers de politiek allang hebben overtuigd van de nadelige effecten van fijnstof worden de regels en normen steeds strenger. Het probleem daarvan is dat hierdoor honderden grote en kleine bouwprojecten worden vertraagd vanwege de eventuele nadelen. met name langs de drukke wegen in steden zijn de problemen groot, zo niet accuut te noemen. Door middel van roetfilters, andere brandstoffen en de lokaties van woningen probeert de overheid de uitstoot en overlast te beperken. Dit is helaas een langdurig en moeizaam proces. Door de nieuwe Europeese regelgeving wordt dat steeds moeilijker.

De steden

In steden als Amsterdam en Dan Haag , maar ook Venlo is fijnstof zeer actueel. En dat is niet voor niets. Hier is de lucht zo vervuild dat de aanleg van wegen, bedrijventerreinen en huizen vertraagd wordt of zelfs stil komt te liggen. Alleen het bouwen buiten de steden zou een snelle oplossing zijn. Maar dat zou ver strekkende gevolgen hebben voor het landschap.

Related Items