Flessenhalseffect

Genetische drift die optreedt als de omvang van een populatie afneemt, bijvoorbeeld door een natuurlijke ramp of door menselijke acties. Kenmerkend is dat de overlevende populatie niet langer genetisch representatief is voor de originele populatie.