Forensische entomologie

Bromvliegen.

Ze kunnen verschrikkelijk hinderlijk zijn. De meeste exemplaren die zich bij mensen in huis wagen moeten het met de dood bekopen. Ze belanden op een vliegenvanger, worden gemept met een vliegenmepper of worden geslagen met een primitief wapen: de krant van gisteren. De bromvlieg is regelmatig het slachtoffer, maar als je zelf slachtoffer bent van een ernstig misdrijf komt die bromvlieg goed van pas. Dit zoemende beestje kan namelijk misdrijven oplossen: maak kennis met de forensische entomologie. Bekijk de ontwikkelingvan een vlieg op de volgende pagina.

.

justitieel onderzoek

Forensische entomologie betekent justitieel onderzoek naar insecten. Sla de Van Dale er maar eens op na. Wetenschappers bestuderen in opdracht van justitie de insecten die op een slachtoffer zijn aangetroffen. Aan de hand van de insecten soort en het stadium van ontwikkeling kan o.a. bijna exact het tijdstip van overlijden en in sommige gevallen ook de plaats worden achterhaald. Dit levert voor de rechercheurs belangrijke informatie op want daarmee kunnen de daders worden achterhaald. Gil Grissom, gespeeld door William Petersen in Crime Scene Investigation  (CSI) weet daar alles van. Bij ieder misdrijf zie je hem met een pincet poppen, larven of volgroeide insecten in potjes en zakjes stoppen om ze, terug in het lab, op te kweken in de koelkast van de kantine.

Dit voorbeeld van de televisie is zo gek nog niet. Want veel aspecten van de Forensische entomologie komen hier in aan bod. In een van de eerste afleveringen maakt de kijker kenis met dit vakgebied. Bij het oplossen van een moord kan het moordwapen niet worden gevonden. De onderzoekers weten dat het een van de scheppen op een boerderij is maar weten niet welke. Gil pakt dit probleem op een handige manier aan. Hij laat de scheppen gewoon een tijdje staan. Na een tijdje beginnen er rond een van de scheppen vliegen te zwermen. Onderzoek wijst uit dat op deze schep bloedresten zitten en dat vinden de vliegen heerlijk.

ontwikkeling van een insect

Laten we even terug gaan naar de bromvliegen. Deze insecten kunnen soms enkele minuten na het moment van overlijden (post mortem fase) van mensen en dieren het lichaam bevolken. De diertjes leggen eitjes die na enige tijd uitkomen. De snelheid waarin de eitjes uitgroeien tot een volwaardige volwassen bromvlieg hangt af van verschillende factoren. Voor alle insecten die op of in een lijk zitten werken die factoren anders uit. Door de diertjes te verzamelen, de soort  en het ontwikkelingsstadium te bepalen kunnen die factoren worden bepaald. Enkele factoren zijn:

  • Temperatuur waarin het lijk zich bevindt
  • Of het lichaam in de zon of schaduw ligt
  • Chemische samenstelling van de omgeving (vervuiling etc.)
  • De weersomstandigheden

Aan de hand van deze gegevens kunnen belangrijke feiten aan het licht komen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • (exacte) tijdstip van overlijden
  • Plaats van overlijden
  • Of het lijk na de moord veplaatst is
  • Welk moordwapen is gebruikt

Bekijk de ontwikkeling van een vlieg

Nederland

In Nederland is deze tak van entomologie niet veel gebruikt. De reden daarvan is niet bekend, maar er zijn wel een aantal oorzaken aan te wijzen. Ons land is klein en vochtig. Dat betekent dat je aan de hand van de insecten hoogstens zou kunnen concluderen dat iemand in Nederland is omgebracht. In tegenstelling tot het team van CSI kunnen de entomologen in ons land dus niet zoeken in bergen en woestijnen. Een andere oorzaak kan zijn dat ons land klein is. Een lichaam wordt over het algemeen snel gevonden en het aantal misdrijven is relatief laag. (bron: forsumnl)

Links

Related Items

Geef een reactie