Fossiele brandstoffen

Koolstofverbindingen

Fossiele brandstoffen gebruiken we als duizenden jaren om onze huizen te verwarmen en energie op te wekken. Het zijn koolstofverbindingen die zijn ontstaan uit plantenresten uit het verleden. Bij verbranding blijven er kleine roetdeeltjes over die we fijnstof noemen. Fijnstof is een van de grootste milieuproblemen in dichtbevolkte gebieden. Men houdt deze uitstoot verantwoordelijk voor het opwarmen van de aarde, ook wel het broeikaseffect genoemd.

Enkele voorbeelden van fossiele brandstoffen staan zijn

  • Aardolie
  • Aardgas
  • Bruinkool
  • Steenkool
  • Turf

Energiebehoefte

Vanaf de industriële revolutie is de vraag naar energie enorm toegenomen. Die vraag neemt tot op de dag van vandaag explosief toe. Aardolie is een makkelijk te winnen brandstof en er waren ooit enorme voorraden van. De huidige vraag naar ruwe olie is echter zo groot dat er nauwelijks voldoende kan worden geproduceerd. Deze dreigende schaarste, de gevoeligheid voor natuurrampen en politieke instabiliteit laten de olieprijs en de daaraan gekoppelde gasprijs stijgen. Om toch aan de vraag te voldoen doen de olieproducenten alles om olie te vinden en te winnen. Een industrie in opkomst is de oliezand mijnen in Canada, waarvan De Muskeg River Mine een goed voorbeeld is. In Nederland denkt men over een nieuwe manier van gaswinning: fraccen of fracking.

Bezwaren

Sinds mensen de olie massaal verbruiken zijn er ook grote bezwaren tegen het gebruik er van. Niet alleen de verbranding van olie en andere fossiele brandstoffen zorgen voor milieuproblemen. Ook de productie, verwerking en het vervoer zorgt voor grote problemen. Een recent voorbeeld is de brand op een olieopslag bij Londen waarbij een roetwolk zo groot als de provincie Utrecht ontstond. Om maar niet te spreken van de tientallen schepen die op zee olierampen veroorzaakten.

 

 

Related Items

Geef een reactie