Het ranavirus (Kikkerziekte)

Ranavirus

 • Ranaziekte of kikkerziekte
 • Rana is het Latijnse woord voor ‘kikker’
 • De naam ‘ranavirus’ verwijst naar het virus dat de ziekte veroorzaakt.

Voorkomen:

Ranavirussen zijn bijzonder omdat zij overdraagbaar zijn tussen verschillende diergroepen. Amfibieën, reptielen en vissen kunnen het bij zich dragen. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen.

Veroorzaker:

De ziekte onder amfibieën, reptielen en vissen wordt veroorzaakt door het ranavirus.

Symptomen:

Besmette dieren krijgen bulten en zweren op hun huid, in combinatie met interne bloedingen. Soms zijn die bloedingen door de huid heen zichtbaar of op te merken door bloed rond de bek.  De ziekte is dodelijk.

Verspreiding voorkomen:

Omdat verschillende diergroepen geïnfecteerd kunnen worden kan de ziekte zich zeer snel verspreiden. Wanneer dieren worden opgejaagd kunnen ze andere dieren op hun vlucht besmetten. Het Dutch Wildlife Health Centre en RAVON adviseren natuurbeheerders maatregelen te nemen en roepen het publiek op om dode kikkers te melden.

Hygiëneprotocol

Voor mensen die in de natuur werken en in aanraking komen met amfibieën, gelden onder andere deze hygiëneregels. Op de Ravonwebsite staat onderaan een uitgebreider protocol. (Zie links)

 • Raak de dieren alleen aan als het noodzakelijk is
 • Laat dieren alleen op exacte vanglocatie weer los
 • Draag handschoenen, handen wassen
 • Voorkom overdracht tussen andere plekken en vegetatietypen
 • Vermijdt het lopen/rijden/parkeren in vochtige gebieden
 • Laat kleding en materiaal na gebruik goed drogen

Recente uitbraken

 • 2014, Meinweg Limburg
 • 2010, Dwingelderveld Drenthe

Links

 

Related Items

1 reactie

Geef een reactie