Hirundapus

 • Apodidae (Gierzwaluwen)
  • Hirundapus
   • Hirundapus caudacutus (Stekelstaartgierzwaluw)
   • Hirundapus celebensis (Zwarte stekelstaartgierzwaluw)
   • Hirundapus cochinchinensis (Witbuikstekelstaartgierzwaluw)
   • Hirundapus giganteus (Reuzenstekelstaartgierzwaluw)
Hirundapus