hypotoon

de osmotische waarde van het externe milieu is lager t.o.v. het interne milieu
intercellulaire ruimte ruimte gevuld met lucht of water die ligt tussen de celwanden