Animalia (Dieren)

Het dierenrijk Animalia is een van de drie ‘rijken’ in de taxonomische indeling van het leven op aarde. De studie naar dieren noemen we zoölogie. Ze zijn onder te verdelen in vier ‘onderrijken’ op basis van hun vorm. In de gele kaders met de titel ’taxonomie’ vind je telkens een stap terug in deze indeling en een stap vooruit. De soort of diergroep waar het op die pagina over gaat staat vetgedrukt.

Taxonomie

Zoek een dier:

  1. Insecten, Spinachtigen, Zoogdieren, Vogels, Vissen, reptielen , Eencelligen , amfibieën
  2. Zoeken via het zoekvak boven. Schrijf de naam van het dier.
  3. Zoek op soort (basiskennis van het dierenrijk is wel handig)
  4. Zoek dieren via hun sporen in de online diersporengids
  5. Zoek een dier op wetenschappelijke naam

Wat is er nog meer te vinden op onze dierensite?

Over dieren, huisdieren,  dierengeluiden, dierengedrag, dierziekten, kleurplaten, spelletjes,  filmpjes, gevaar en dieren nieuws, Dierentuinen en parken


Determineren

Het dierenrijk is enorm groot. alleen al in Nederland komen er ongeveer 25.000 soorten dieren voor. Dieren worden gelukkig onderverdeeld in afdelingen, klassen en ordes. De dieren in elke afdeling hebben bepaalde kenmerken. Als je een dier hebt gezien of hebt gevonden kun je hem aan de hand van kenmerken herkennen. Dit noemen biologen determineren: het vaststellen van de diersoort. Iedereen kan dat doen met behulp van determinatietabbellen, en veldgidsen zoals deze zweefvliegentabel hier rechts.

 

Related Items