Interne milieu

de weefselvloeistof inclusief het bloedplasma