Legenda

De legenda is een lijst waarop alle kleuren, lijnen en tekens op een kaart worden uitgelegd. Sommige kaarten hebben een hele kleine legenda, zoals de plattegrond van de camping. Maar er zijn ook kaarten met honderden verschillende dingen. De verschillende soorten kaarten hebben allemaal een zelfde soort legenda en het is handig om deze te kennen als je de kaart uitkiest waarmee je op pad gaat (de drie W’s).

Op de meeste kaarten vind je een aantal vaste kleuren terug, wat best wel handig is. Deze kleuren liggen heel erg voor de hand. Blauw wordt gebruikt voor water, donkergroen voor bos, lichtgroen voor velden, geel voor strand en roze voor heidevelden. Gebouwen zijn vaak oranje of zwart. Daarnaast zijn spoorlijnen vaak zwarte lijnen, belangrijke wegen rood, oranje of geel en minder belangrijke wegen wit. Wandelpaden worden vaak getekend als dunne lijn of streepjes.

Maar… er ook kaarten waarop deze kleuren  anders zijn. Maar dat is meer voor de specialist kaartlezers.

In het overzicht vind je een aantal kaarten terug met verschillende legenda’s.

Related Items