Register

Het register vind je niet op alle kaarten terug. In atlassen en stadsplattegronden zijn legenda’s bijna altijd aanwezig. Op wandelkaarten, regiokaarten en topografische kaarten komen ze niet zo vaak voor.

Een register is een lijst met namen en begrippen die je op de kaart tegenkomt. De bekendste lijst is het namenregister, waarin alle namen op alfabetische volgorde staan opgesomd. In atlassen staan vaak meerdere registers, zoals een lijst met alle landen (Landenregister), een lijst met afkortingen, een zaakregister over bepaalde thema’s en een lijst met geografische begrippen. Soms staat er een lijst bij met de uitspraak en schrijfwijze van bepaalde namen en woorden in verschillende belangrijke talen.

Als je een plaats zoekt in het register, die je dit via de volgende stappen:

  • stap 1: wat zoek je? Je kunt pas zoeken als je de naam van de plaats weet die je zoekt. Bijvoorbeeld Madrid
  • stap 2: Ga naar het register en zoek naar de namen die beginnen met een M.
  • stap 3: Daar zoek je naar de eerst volgende letter naar de M. Dit is nu de a en zo ga je verder tot dat je Madrid ziet staan.
  • stap 4: Achter de naam Madrid zie je verschillende nummers staan. Deze geven aan waar op de kaart je de stad kunt vinden.

Achter een naam of woord in het register zie je vaak een aantal cijfers of letters staan. Dit hangt af van het soort kaart dat je hebt uitgezocht (de drie W’s). Op een stadsplattegrond bestaat dit vaak uit een letter en een cijfer. Bijvoorbeeld A1. Dit geeft de plaats aan in de rasterverdeling op de plattegrond. In een atlas staat er vaak nog een nummer voor. Bijvoorbeeld 65 A1. Dit geeft de bladzijde aan waarop de kaart staat. Soms staan er achter een naam meer nummers. Bijvoorbeeld 65-66 A1. In dat geval staat de kaart op twee bladzijden, namelijk bladzijde 65 en 66. Hoe je dit moet opzoeken lees je in het onderdeel rasterverdeling.

In een register staan vaak dubbele namen. Net als het register van de kaart van Nederland, waarin Valkenburg twee keer staat genoemd. Achter de naam vind je dan een extra aanwijzing, zoals de afkorting van de provincie waarin het ligt, zoals Valkenburg LB en Valkenburg ZH. Er kan ook bij staan van wat het is, zoals een rivier, dorp of gebouw.

Related Items