Bouwstijl

Bouwstijlen is afhankelijk van de cultuur en van het tijdstip. Je moet dan denken aan hoe de straten in een stad lopen, of er kleine huisjes of veel flatgebouwen zijn, of er veel of weinig industriegebieden zijn enzovoort. Op deze pagina zul je een aantal voorbeelden zien van hoe je bouwstijlen op topografische kaarten kunt herkennen. Dit geeft veel informatie prijs over de geschiedenis van een gebied, hoe het gebied er in werkelijkheid uit zou kunnen zien en zelfs hoe het zich in de toekomst zou kunnen gaan ontwikkelen. Het is wel belangrijk dat je weet uit welk land deze topografische kaart komt. Sommige bouwstijlen die er op de kaart ongeveer het zelfde uit zien, kunnen uit verschillende culturen en zelfs totaal andere tijden komen.

In de voorbeelden hieronder zie je dat niet alleen de vorm van een gebouw belangrijk is, maar ook de omgeving. Door de omgeving te bestuderen begrijp je de functie van een gebouw en kun je je met wat fantasie zelfs voorstellen hoe het er uit zou kunnen zien.

Een willekeurig stukje bebouwing, zonder omgeving. Hierbij is niet te bepalen wanneer dit ongeveer is gebouwd en wat het is. In onderstaande voorbeelden kun je aan de omgeving veel aflezen.
Hier is het stukje bebouwing een oud huizenblok in een oude stadskern.
  • Waarschijnlijk rond 1400
  • Huizen en ambachten
In dit voorbeeld bevind het huizenblok zich aan een gracht in een oude stad. De huizenblokken zijn helemaal bebouwd, met enkele kleine tuinen of binnenplaatsen.
  • Rond 1800
  • Ambachten, pakhuizen en bovenwoningen
Later in het industriële tijdperk besteedt men aandacht aan luchtcirculatie in huizenblokken. Langs de grote straten bevinden zich bedrijfsruimten. Ons huizenblok bevind zich op een kruising.
  • Rond 1900
  • Werkplaatsen en winkels met bovenwoning
Na de tweede wereldoorlog bouwde men huizenblokken met toegankelijke binnenplaatsen die dienden als speelruimte of parkeerplaats. Het huizenblok ligt naast een aantal grote gebouwen.
  • Rond 1950
  • Een schoolgebouw of kerk
Tegen het einde van de 20e eeuw bouwde men woonwijken met pleintjes en huizenblokken in allerlei creatieve vormen. Het stratenplan was chaotisch. Bedrijventerreinen bevonden zich buiten de woonwijken.
  • Rond 1980
  • Sporthal of winkelcentrum

Related Items