Kiemlob

Een zaadblaadje van een bedektzadig embryo. Sommige soorten hebben één zaadlob, andere twee.