Klimaatverandering

Het klimaat verandert, dat is duidelijk. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt langzaam. over het algemeen zijn wetenschappers en meteorologen het er over eens dat deze klimaatsverandering komt door de uitstoot van broeikasgassen. Dit veroorzaakt het broeikaseffect. Toch moeten we voorzichtig zijn met onze conclusies. De aarde bestaat al miljoenen jaren. Pas van de laatste paar honderd jaar zijn redelijk gedetailleerde meetgegevens beschikbaar. Onze kennis van het weer is dus eigenlijk niets meer dan een momentopname. Daar komt bij dat er best veel bekend is over het klimaat op aarde van die miljoenen jaren. Zo waren er perioden waarin de aarde snel opwarmde, waarna de aarde opeens sterk afkoelde. Deze koude periodes noemen we ijstijden. Er zijn aanwijzingen dat die afkoeling binnen een periode van een paar jaar kunnen plaatsvinden. Zo snel als in de film ‘The day after tomorrow’ lijkt erg overdreven. Waarschijnk hebben mensen wel invloed op de klimaatsverandering, maar niet zo groot als we denken of willen denken. Het klimaat verandert elke tienduizend jaar, dus waarom zou het dit keer aan de mensen liggen?

  • Orkanen
  • Noordpool
  • Klimaat
  • klimaatverandering

Related Items