Kwartelsnippen (Thinocoridae)

 • Kwartelsnippen (Thinocoridae)
  • Attagis
   • Attagis gayi (Andeskwartel)
   • Attagis malouinus (Witbuikkwartelsnip)
  • Thinocorus
   • Thinocorus orbignyianus (Puna-kwartelsnip)
   • Thinocorus rumicivorus (Patagonische kwartelsnip)
Kwartelsnippen (Thinocoridae)