Langteensalamander (Ambystoma macrodactylum)

Ambystoma macrodactylum
Ambystoma macrodactylum

Nederlandse Naam: Langteensalamander 

Wetenschappelijke Naam: Ambystoma macrodactylum

Verspreiding: Noord-Amerika

Taxonomie